Prodelta 70 jaar
Nederlands English

Investment Scope

Actieve Private Equity Partner
ProDelta streeft naar actieve partnerships, met name wanneer wij onze expertise als toegevoegde waarde kunnen bieden naast de financiering. Bijvoorbeeld aanvullende commerciële, organisatorische of financiële expertise door gebruik van ons netwerk en onze koop en verkoop capaciteit.

“Business meets Partnership”
We streven ernaar om te investeren in zowel directe participaties als co-investeringen. ProDelta zal in bedrijven participeren door het nemen van zowel meerderheids- als minderheidsbelangen en zal zich richten op partnerships met andere private equity organisaties om competenties onderling te combineren.

Innovatie
Onze focus ligt bij bedrijven die in staat zijn ‘traditionele economische’ parameters te combineren met een hoge mate van innovatie- en groeimogelijkheden, de zogenoemde ‘next step’. Wij zullen werken naar een sectorale aanpak om zowel dicht bij onze kernactiviteiten te blijven als voldoende spreiding te realiseren. Hierdoor creëren wij een evenwichtig portfolio met middelgrote handelsgerelateerde en industriële bedrijven. We streven naar investeringen in bedrijven met een duidelijk en uitgebreid bedrijfsprofiel.

Lange termijn
Onze visie is dat we functioneren als sparringpartner voor het management van onze bedrijven en hen ons netwerk en “commitment” kunnen bieden. Door onze eigen achtergrond streven we naar partnerships met onder andere ondernemende familiebedrijven. ProDelta kan zeer snel handelen in het maken van beslissingen op het gebied van investeringen en tegelijkertijd zijn wij een typische lange termijn partner. Wij hebben geen behoefte om bij bedrijven een exit op korte termijn te realiseren. Wij erkennen de noodzaak om duurzame groei te creëren in een bedrijf. Het is dan ook onze visie om een portfolio op te bouwen met 10-15 bedrijven in 3-5 jaar.

ProDelta Holding B.V.
Parklaan 9
3016 BA Rotterdam
The Netherlands

T +31 (0)10 89 20 470
F +31 (0)10 89 20 480
E info@prodelta.nl
L Google maps